gallery/5
JEWELRY (GRACE)

JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
JEWELRY (GRACE)
الفئة:
سلاح
SKU:
nsn13
الوصف
JEWELRY (GRACE) GENERAL CHARACTERISTIC Total length 245 mm Blade length 121 mm Blade width 17 mm Blade thickness 4 mm Weight 92 g Steel Damask Hardness of steel 58-60 HRC Material Silver Semiprecious stone Mammoth tusk Black granite
gallery/mammuthus

Введите текст

Введите текст

gallery/mammuthus